โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 3 มี.ค 2562    4,385 ครั้ง

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 9040 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ใใต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ หรือได้รับวุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่วันที่ 6-12 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7324-4711-7 ต่อ 189, 251

ประกาศรับสมัคร