โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 30 พ.ค 2562    7,134 ครั้ง

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9040 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7324-4711-7 ต่อ 189, 251

ประกาศรับสมัคร