โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

 7 พ.ย 2561    5,579 ครั้ง

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ
1. พนักงานทั่วไป(ปฎิบัติงานศูนย์เปล) 1 อัตรา เงินเดือน: 6160 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
2. พนักงานทั่วไป(หญิง) 1 อัตรา เงินเดือน: 6160 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน: 8150 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7324-4711-7 ต่อ 189, 251

ประกาศรับสมัคร