โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

 30 ธ.ค 2561    6,071 ครั้ง

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6160 บาท
2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8150 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7324-4711-7 ต่อ 189, 251

ประกาศรับสมัคร