โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา

 12 ม.ค 2561    1,474 ครั้ง

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 0-4531-7133 ต่อ 8314

ประกาศรับสมัคร