โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

 15 พ.ค 2562    2,971 ครั้ง

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 10,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การเลขานุการ

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน: 10,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทางการบัญชี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 21-31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0-4528-5891

ประกาศรับสมัคร