โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

 1 ธ.ค 2561    4,532 ครั้ง

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ) จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน: 7590 บาท(ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0-4531-9672

ประกาศรับสมัคร