โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

 12 มี.ค 2562    3,808 ครั้ง

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน: 10,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การเลขานุการ

2. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน: 10,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทาง การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. พนักงานเปล 1 อัตรา เงินเดือน: 7,590 บาท
- เพศชาย ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 18-29 มีนาคม 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0-4531-9672

ประกาศรับสมัคร