โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

 13 ก.พ 2561    4,673 ครั้ง

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
-  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ฃีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม

2. เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
- ได้รับวุฒิปวส.ทางบัญชี

3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
- ได้รับวุฒิปวส.ทางเลขานุการ ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป

4. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
- วุฒิม.3 ม.6
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 0-4531-7133 ต่อ 8314

ประกาศรับสมัคร