โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

 3 ก.ค 2562    2,812 ครั้ง

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1.  เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 10,200 บาท
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พณิชยการ การตลาด การเลขานุการ

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 10,200 บาท
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทางการบัญชี

3. เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 10,200 บาท
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0-4531-9672

ประกาศรับสมัคร