โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

 3 มิ.ย 2562    2,587 ครั้ง

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 7-14 มิถุนายน 2562 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร