โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 13 มี.ค 2561    1,938 ครั้ง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-27 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ขื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 15-27 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-5433-5262-8 ต่อ 542 และ 543

ประกาศรับสมัคร