โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา

 4 เม.ย 2562    6,726 ครั้ง

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1.พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา
2.นักรังสีการแพทย์ 4 อัตรา
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 2 อัตรา
4.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 1 อัตรา
6.เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น. โทรศัพท์ 0-3845-5632 ถึง 6 ต่อ 123

ประกาศรับสมัคร