โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา

 8 ม.ค 2562    4,460 ครั้ง

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา  เงินเดือน 15,960 บาท (ปริญญาตรี มีใบประกอบ)
2. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา  เงินเดือน 15,960 บาท (ปริญญาตรี มีใบประกอบ)
3. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 13,300 บาท (ปริญญาตรี ทุกสาขา)
4. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 8,300 บาท (ปวช.ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การเลขานุการ)
5. พนักงานบัตรรายงานโรค  จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน 7,590 บาท (ม.3/ม.6)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-16 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น. โทรศัพท์ 0-3845-5632 ถึง 6 ต่อ 123

ประกาศรับสมัคร