โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา

 11 ม.ค 2561    5,426 ครั้ง

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1.พยาบาลวิชาชีพ 21 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

3.เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
- ได้รับวุฒิปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี การบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็คทรอนิกส์

4.เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
- ได้รับวุฒิปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
- ได้รับวุฒิปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

6.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา)
8.พนักงานห้องผ่าตัด 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา)
9.พนักงานบริการ(งานบำบัดน้ำเสีย) 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  โรงพยาบาลมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร