โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน 7 อัตรา

 3 มิ.ย 2562    8,372 ครั้ง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ
1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้า  1 อัตรา
3. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา
5. พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย  1 อัตรา
6. พนักงานซ่อมบำรุง (ลูกจ้างชั่วคราว-รายวัน) 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิถุนายน 2562 (สมัครทางอินเตอร์เน็ต)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.09-4536-9992

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร