โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

 5 เม.ย 2562    6,621 ครั้ง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ
1. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการบัญชี
2. พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย 2 อัตรา วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า และผ่านการเรียนหลักสูตรการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย (6เดือน)
3. พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรมการผลิต 1 อัตรา วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า แ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2562 (สมัครทางอินเตอร์เน็ต)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.09-4536-9992

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร