โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

 11 ม.ค 2562    5,483 ครั้ง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 อัตรา
2. นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4535-3921
(สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร