โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 61 อัตรา

 13 พ.ค 2562    6,612 ครั้ง

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 61 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11030-15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4423-5000

ประกาศรับสมัคร