โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา

 7 ก.ค 2562    7,457 ครั้ง

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
2. เภสัชกร 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 อัตรา
4. ช่างกายอุปกรณ์ 1 อัตรา
5. พนักงานช่วยการพยาบาล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 2 อัตรา
6 พนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาลฉุกเฉิน) 4 อัตรา
7. พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา
8. พนักงานห้องสมุด 1 อัตรา
9. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา
10. พนักงานธุการ 10 อัตรา
11. พนักงานประกอบอาหาร 4 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4423-5000

ประกาศรับสมัคร