โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา

 9 ก.ย 2562    11,855 ครั้ง

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 อัตรา
2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
3. พนักงานบัตรรายงานโรค 6 อัตรา
4. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา
5. พนักงานประจำห้องยา 5 อัตรา
6 พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา
7. พนักงานซักฟอก 3อัตรา
8. นายช่างโยธา 3 อัตรา
9. พนักงานช่วยการพยาบาล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 3 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 16-20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4423-5000

ประกาศรับสมัคร