โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

 13 เม.ย 2562    4,636 ครั้ง

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ผู้ช่วยพยาบาล 8 อัตรา
2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา
3. พนักงานช่วยการพยาบาล 5อัตรา (กลุ่มการพยาบาล)
4. พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา (กลุ่มงานแพทย์แผนไทย)
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4423-5000

ประกาศรับสมัคร