โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา

 10 ก.ค 2561    8,834 ครั้ง

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
3. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
4. พนักงานบัตรรายงานโรค 2 อัตรา
5. พนักงานเก็บเงิน 1 อัตรา
6. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
7. พนักงานผ่าและรักษาศพ 1 อัตรา
8. พนักงานทั่วไป 4 อัตรา


สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4423-5000

ประกาศรับสมัคร