โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 24 พ.ย 2561    2,948 ครั้ง

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้วันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่บัดนี้วันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร