โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

 10 เม.ย 2562    7,379 ครั้ง

โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12 อัตรา เงินเดือน: 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า

2 .วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2562 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร