โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

 13 มี.ค 2562    3,528 ครั้ง

โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-20 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) เงินเดือน 16920-19680 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาทางการแพทย์แผนจีน และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน เท่านั้น

2. โภชนากร เงินเดือน 10200 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา (ปวส.) ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เท่านั้น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 13-20 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-7460-9529

ประกาศรับสมัคร