โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่งหลายอัตรา

 1 ม.ค 2562    4,419 ครั้ง

โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานทั่วไป
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. พนักงานเปล
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (เพศชาย)
อัตราเงินเดือน 7590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2562  ในวันและเวลาราชการ โทร 074-609500 ต่อ 7530

ประกาศรับสมัคร