โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 12 ก.พ 2561    3,968 ครั้ง

โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอาชีวอนามัย) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด/สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
2. มีความรู้ความสามารถในการจัดบริการอาชีวอนามัย การเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค/ภัยจากการประกอบอาชีพ และการจัดการภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อการตรวจสภาพแวดล้อมการทำงานและมีความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-7460-9529

ประกาศรับสมัคร