โรงพยาบาลพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 8 เม.ย 2562    2,806 ครั้ง

โรงพยาบาลพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้าง 360 บาท/วัน (ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบริหารธุรกิจ การเงินและบัญชี
2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 360 บาท/วัน (ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบริหารธุรกิจ การเงินและบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพังงา ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7641-1616 ต่อ 2107

ประกาศรับสมัคร