โรงพยาบาลพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

 7 ก.พ 2562    3,084 ครั้ง

โรงพยาบาลพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพังงา ตั้งแต่วันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร