โรงพยาบาลพังงา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 4 ธ.ค 2561    3,618 ครั้ง

โรงพยาบาลพังงา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-21 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพังงา ตั้งแต่วันที่ 14-21 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7641-1616 ต่อ 2107

ประกาศรับสมัคร