โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 9 ส.ค 2561    4,573 ครั้ง

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-3462-2999 ต่อ 1219

ประกาศรับสมัคร