โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

 11 ม.ค 2562    5,739 ครั้ง

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
2. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 13010 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 17-25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.045-352500 ต่อ 61-609

ประกาศรับสมัคร