โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

 8 ส.ค 2562    6,550 ครั้ง

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 2อัตรา เงินเดือน: 18000 บาท
2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน: 18000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน: 19500 บาท
4. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน: 18000 บาท
5. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน: 19500 บาท
6. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
7. นายช่างเทคนิค(โยธา) 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
8. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระพุทธบาท (ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร