โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

 4 ธ.ค 2561    8,247 ครั้ง

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-28 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
2. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
4. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
5. นายช่างเทคนิค (โยธา) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
6. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
7. เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพระพุทธบาท (ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-28 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร