โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

 12 มิ.ย 2561    5,007 ครั้ง

โรงพยาบาลพระปกเกล้า (จันทบุรี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจการคลัง 3 อัตรา
ค่าจ้าง 550 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

สถาน ที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารประชาธิปกศักดิ์เดชน์ชั้น 6 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โทร. 039-319666 ต่อ 1623  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561)

ประกาศรับสมัคร