โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 6 เม.ย 2562    3,502 ครั้ง

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 300 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
-เพศชาย
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 - 45  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- ไม่เคยพัวพันหรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
- มีสุขภาพแข็งแรง  จิตใจเข้มแข็ง
-สามารถเข้าเวรเช้า  เวรบ่าย  และเวรดึกได้
-ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3678-5444 ต่อ 6712

ประกาศรับสมัคร