โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

 1 ม.ค 2562    4,161 ครั้ง

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-15 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (เพศชาย)

2. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 6 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-15 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3678-5444 ต่อ 6712

ประกาศรับสมัคร