โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

 1 พ.ย 2561    3,797 ครั้ง

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นายช่างเทคนิค จำนวน  1  อัตรา ค่าจ้าง 480 บาทต่อวัน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน  1 อัตรา ค่าจ้าง 480 บาทต่อวัน
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

3. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน  1 อัตรา ค่าจ้าง 600 บาทต่อวัน
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านศึกษาหรืออบรม (อศป.)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3678-5444 ต่อ 6712

ประกาศรับสมัคร