โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 55 อัตรา

 28 ต.ค 2561    5,903 ครั้ง

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 55 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
1.นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา ค่าจ้าง 490 บาท/วัน (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 34 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
3. พนักงานเภสัชกรรม (ปวส.) 7 อัตรา ค่าจ้าง 375 บาท/วัน
4. พนักงานทั่วไป 11 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ครบอัตราที่เปิดรับสมัคร ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30-16.30 น. โทร.0-2528-4567 ต่อ 1521 หรือ 1522 หรือ 1533-1555

ประกาศรับสมัคร