โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 47 อัตรา

 10 พ.ค 2562    4,370 ครั้ง

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 47 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
1..พนักงานช่วยเหลือคนไข้  11 อัตรา
2.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา
3.เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
4.พนักงานประกอบอาหาร  11 อัตรา
5.พนักงานซักฟอก 2 อัตรา
6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2 อัตรา
7.นายช่างเทคนิค  6 อัตรา
8.พนักงานเภสัชกรรม 5 อัตรา
9.พนักงานเปล  1 อัตรา
10.พนักงานรับโทรศัพท์ 2 อัตรา
11. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ครบอัตราที่เปิดรับสมัคร ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30-16.30 น. โทร.0-2528-4567 ต่อ 1521 หรือ 1522 หรือ 1533-1555

ประกาศรับสมัคร