โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา

 2 ธ.ค 2561    5,617 ครั้ง

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
1. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
3. นายช่างเทคนิค 6 อัตรา
4. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 6 อัตรา
5. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
6. พนักงานผ่าและรักษาศพ 1 อัตรา
7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 อัตรา
8. พนักงานทั่วไป 6 อัตรา
9. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ครบอัตราที่เปิดรับสมัคร ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30-16.30 น. โทร.0-2528-4567 ต่อ 1521 หรือ 1522 หรือ 1533-1555

ประกาศรับสมัคร