โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

 11 ก.ย 2562    2,777 ครั้ง

โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
2. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยช่างทั่วไป (เพศชาย) 1 อัตรา
7. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา
8. พนักงานประจำตึก 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กันยายน 2562 โทร.0-4475-6175 ต่อ 102
โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศรับสมัคร