โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

 5 ธ.ค 2561    1,980 ครั้ง

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-18 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 560 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัดทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 3-18 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.043-791381

ประกาศรับสมัคร