โรงพยาบาลพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 อัตรา

 1 ม.ค 2562    3,482 ครั้ง

โรงพยาบาลพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมา
1. เภสัชกร 1 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
3. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
4. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
5. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
6. นักโภชนาการ 1 อัตรา
7. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา
9. พนักงานบริการ 2 อัตรา

พนักงานจ้างรายวัน
10. พนักงานอำนวยความสะดวก 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7739-9084 ต่อ 103

ประกาศรับสมัคร