โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 29 อัตรา

 12 มิ.ย 2562    4,918 ครั้ง

โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
2. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
3. นักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
4. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 12240 บาท
5. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
7. พนักงานทั่วไป 6 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
8. พนักงานทั่วไป (งานพัสดุ) 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
9. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 ตึก ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5345-1444 , 0-53451144 ต่อ 303

ประกาศรับสมัคร