โรงพยาบาลปากท่อ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา

 29 ต.ค 2561    3,704 ครั้ง

โรงพยาบาลปากท่อ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
1. นักวิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานทั่วไป ทำความสะอาด  จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานเปล  จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร