โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 10 ก.ค 2562    1,382 ครั้ง

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 374 บาท/วัน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 374 บาท/วัน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 10-19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร