โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 17 อัตรา

 5 พ.ย 2561    6,894 ครั้ง

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา
3. พนักงานบริการ 3 อัตรา
4. แม่บ้าน 1 อัตรา
5. พนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา
6. พนักงานห้องผ่าตัด 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
9. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
10. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร