โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

 11 ต.ค 2560    3,141 ครั้ง

โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-18 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8300บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปวช.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาพณิชยการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารคาร 1 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4-18 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร